เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะลิขน

Jasminum craibianum Kerr
OLEACEAE
ไม้รอเลื้อย กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่กลับหรือขอบขนานแกมรี กว้าง 2-4 ซม. ยาว 5-10 ซม. โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบยาว 4-8 มม. ดอกสีขาวนวล แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบยาว 4-8 มม. ดอกสีขาวนวล มีกลิ่นหอมจาง ออกเป็นช่อสั้นตามยอดหรือซอกใบ จนำวน 3-5 ดอก ก้านดอกยาว 1-1.5 ซม. กลีบประดับเป็นเส้น กลีบรองดอกเป็นถ้วยตื้น ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 2 ซม. ปลายแยกเป็น 6-8 แฉก กว้าง 0.2 ซม. ยาว 1-1.5 ซม. เกสรผู้ 2 อัน
พบเฉพาะทางในภูมิภาคอินโดจีน ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามชายป่าดิบและบริเวณป่าโปร่ง
นิยมปลูกตามบ้านเป็นไม้ประดับและไม้มงคล ให้ดอกเกือบตลอดปี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

1783 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: