เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จิงจ้อดอย

Merremia kingii (Prain) Kerr
CONVOLVULACEAE
ไม้เลื้อยล้มลุก ลำต้นเกลี้ยง ใบเป็นใบเดี่ยว รูปยาวรีแกมไข่ กว้าง 1.5-9 ซม. ยาว 5-14 ซม. โคนใบเว้ารูปหัวใจ ปลายใบแหลมหรือมนมีติ่ง ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 0.8-5.5 ซม. ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อ ช่อละ 1-3 ดอก กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปรี กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ขนาดผ่าศูนย์กลาง 6.5-7 ซม. เกสรผู้ 5 อัน สั้นเป็นกระจุกอยู่ในหลอดดอก ผลเป็นผลแห้ง เมื่อแก่จะแตก
พบตั้งแต่อินเดียจนถึงตอนกลางของประเทศไทย ตามป่าเบญจพรรณและป่าผลัดใบผสม ที่ระดับความสูง 500-900 ม. ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม
นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

1333 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: