เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ไข่ดาว

Oncoba spinosa Forsk.
Oncoba, Wild white rose, Fried egg tree
FLACOURTIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-4 ม. ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรี กว้าง 3-4 ซม. ยาว 5-6 ซม. โคนและปลายใบแหลม ขอบใบหยักถี่ ดอกสีขาว กลิ่นหอม ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 2-3 ดอก กลีบรองดอก 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ มักมีกลีบขนาดเล็กซ้อนอยู่อีก 3-4 กลีบ ขนาดบาน ผ่าศูนย์กลาง 6-8 ซม. เกสรผู้สีเหลือง จำนวนมาก ผลค่อนข้างกลม สีเขียว ขนาด 1.5-2.5 ซม. มีกลีบรองดอกติดคงทนอยู่ที่ขั้วผล
ถิ่นกำเนิดแอฟริกาเขตรอ้น ออกดอกตลอดปี
นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป ให้ดอกสวยงาม

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2522 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: