เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เพกาผู้

Radermachera glanulosa (Bl.) Miq.
แคชาญชัย หูวัว
BIGNONIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 12 ม. ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 5-9 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 5-14 ซม. ยาว 9-30 ซม.โคนใบเบี้ยว ปลายใบแหลม ดอกสีขาวหรือแกมชมพู บานช่วงเช้า ออกเป็นช่อห่างๆ ยาว 12-50 ซม. ดอกบานจากโคนไปยังปลายยอด ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบรองดอกรูปถ้วย สีน้ำตาลแกมม่วง มีขนนุ่มแน่น กลีบดอกเป็นหลอดปากแตร ยาว 2.5-4 ซม. ที่ขอบกลีบเป็นฝอย เกสรผู้มี 2 คู่ โค้งอยู่ในหลอดดอก สั้นยาวไม่เท่ากัน ผลเป็นฝักแคบแบน และบิด ยาว 16-25 ซม. เมื่อแก่จะแตกด้านข้างตามยาว เมล็ดมี 10-15 เมล็ด
จากอินเดีย จีนตอนใต้ ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบทั่วไปบริเวณป่าดิบใกล้น้ำ
ปลูกเป็นไม้ประดับสองข้างทาง ให้ร่มเงาและรูปทรงสวยงาม

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

1210 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: