เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กุหลาบแดง

Rhododendron simsii Planch
กุหลาบดอย
ERICACEAE
ไม้พุ่มสูง 1-3 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 2-6 ซม. แผ่นใบเหนียวหนา มีขนปรายทั้ง 2 ด้าน ดอกสีแดงแกมส้ม ออกเป็นช่อที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง จำนวน 2-7 ดอก กลีบรองดอกรูปถ้วยตื้น ปลายแยก 5 แฉก ด้านนอกมีขน กลีบดอกรูปกรวย ยาว 2-3 ซม. ปลายแยก 5 แฉก เกสรผู้ 10 อัน ผลรูปไข่ ยาว 1-1.5 ซม. มีขนสีน้ำตาลแดง เมื่อแก่แตกตามยาว เมล็ดแบน ขนาดเล็ก มีปีกบางใสจำนวนมาก
จากจีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีนถึงญี่ปุ่น ในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่โล่งบริเวณป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 800-1,500 ม. ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในที่สูง ให้ดอกสวยงาม

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

268162 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: