เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ช้าส้าน

Saurauia napaulesis DC.
ส้านแก่น
ACTINIDIACEAE
ไม้ต้น สูง 4-10 ม. กิ่งก้านและช่อดอกเปราะอ่อน มีขนสีน้ำตาลทั่วไป ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ ขนาดกว้าง 7.5-12 ซม. ยาว 20-35 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบและเส้นใบจักและหยักเป็นคลื่น เส้นใบขนานชัดเจน ก้านใบยาว 2.5-5 ซม. ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายยอด แกนช่อดอกยาว 20-35 ซม. กลีบรองดอกรูปไข่เกือบกลม ยาว 3-4 ซม. กลีบดอกรูประฆัง ยาว 0.9-0.8 ซม.
จากอินเดียตะวันออกเนปาล จีนตอนใต้ ถึงมาเลเซีย ตามป่าดิบชื้นและตามริมห้วย ที่ระดับความสูง 750-2,200 ม.
เป็นพันธุ์ไม้ป่าของไทย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2099 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: