เผยแพร่เมื่อ/created date: -

รักขาว

Semecarpus cochinchinensis Engl.
เดาอุงะ น้ำเกลี้ยง ปูนผง รัก รักน้ำ ฮักขี้หมู ฮักหมู
ANACARDIACEAE
ไม้ต้น สูง 8-15 ม. ยางสีดำ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับบริเวณปลายยอด รูปไข่กลับ ขนาดกว้าง 4-12 ซม. ยาว 10-30 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบมน หลังใบมัน ท้องใบมีขนนุ่ม ดอกสีเหลืองแกมเขียว ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว 20-50 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก กลีบดอก 5 กลีบ ขนาด 2 มม. เกสรผู้ 5 อัน ผลเป็นผลสด มีเยื่อหุ้มสีเหลืองส้ม รูปกรวยคว่ำ ขนาด 3-5 ซม.
จากภูมิภาคอินโดจีนถึงมาเลเซีย ในประเทศไทยพบทุกภาค ตามป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูง 400 ม. ขึ้นไป ออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
เป็นพันธุ์ไม้ป่าของไทย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

3931 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
2 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
3 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
4 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
5 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
6 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
7 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
8 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
9 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
10 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
11 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
12 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
13 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
14 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
15 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
16 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
17 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
18 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
19 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
20 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
21 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
22 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
23 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
24 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
25 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: