เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ฝ่าแป้ง

Solanum erianthum D. Don
ขากะอ้าย ขาตาย หูควาย ฉับแป้ง ดับยาง มะเขือดง สะแป้ง ส่างโมง
SOLANACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. ทุกส่วนมีขน ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ กว้าง 4-12 ซม. ยาว 10-35 ซม. ก้านใบยาว 2-10 ซม. ดอกสีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายยอด กลีบรองดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันที่ฐาน กลีบดอก 5 กลีบ รูปปากแตร ดอกบานกว้างประมาณ 2 ซม. เกสรผู้ 5 อีน อับเรณูสีเหลือง ผลเป็นผลสด ทรงกลมเมื่อสุกสีเหลือง ขนาด 1.5 ซม. เมล็ดกลม ผิวมีขีดประเล็กๆ
จากตอนใต้ของทวีปอเมริกาถึงอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบทั่วไปตามชายป่าละเมาะและที่เปิด ที่ระดับความสูงใกล้น้ำทะเล จนถึงระดับความสูง 1,000 ม.
เปลือกรักษาโรคผิวหนัง ใบพอกแผลแก้น้ำร้อนลวก

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

8391158 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: