เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ปอแดง

Sterculia guttata Roxb.
ปอขนุน ปอพาน ปอฟาน
STERCULIACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง สูง 8-15 ม. เปลือกเรียบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับที่ปลายกิ่ง รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 8-10 ซม. ยาว 15-18 ซม. ก้านใบยาว 2.5 ซม. ดอกสีเหลืองถึงสีแสด ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แกนช่อยาว 5-13 ซม. มีขนทั่วไป ดอกย่อยกลีบรองดอกรูปกรววย ก้านดอกยาว 0.2-0.3 ซม. ปลายแยก 5 แฉก ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้จำนวน 10 อัน ผลสีน้ำตาลรูปกระสวยโค้ง กว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 7-8 ซม. ผลแก่จะแตกมีเมล็ดสีดำ รูปรี จำนวน 4-6 เมล็ด
จากอินเดีย ศรีลังกา ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบตามป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูง 100-500 ม.
เนื้อไม้เหนียว ตอกตะปูง่าย ใช้ทำไม้แบบหล่อคอนกรีต ลังใส่ของได้ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

4901 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: