เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

ข่อย

Streblus asper Lour.
กักไม้ฝอย ส้มพอ ซะโยเส่ สะนาย ตองขะเหน่ Tooth bursh tree, Siamese rough bush
MORACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงไม่เกิน 10 ม. เปลือกขรุขระ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กลับหรือรูปรี กว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนสอบ ขอบใบหยัก ดอกสีเหลืองแกมเขียว ออกเป็นช่อสั้นที่ซอกใบ ดอกย่อยขนาดเล็กมาก แยกเพศ ดอกเพศผู้อยู่รวมเป็นช่อกลม ก้านดอกสั้น ดอกเพศเมียมีจำนวน 2 ดอกต่อช่อ ก้านดอกยาว ผลเป็นผลสด ทรงกลม เมื่อสุกสีเหลือง ฉ่ำน้ำ มีกลีบรองดอกสีเขียวหุ้มผล
จากอินเดีย จีนตอนใต้ จนถึงมาเลเซีย ในประเทศไทยพบขึ้นทั่วไปตามที่ลุ่มและป่าละเมาะ ที่ระดับความสูงใกล้น้ำทะเลจนถึง 600 ม.
กิ่งทุบใช้แทนแปรงสีฟันได้ เปลือกต้นแก้โรคในช่องปาก ใบเป็นยาระบายอ่อนๆ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

17303 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Streblus asper Lour. MORACEAE
2 Streblus asper Lour. MORACEAE
3 Streblus asper Lour. MORACEAE
4 Streblus asper Lour. MORACEAE
5 Streblus asper Lour. MORACEAE
6 Streblus asper Lour. MORACEAE
7 Streblus asper Lour. MORACEAE
8 Streblus asper Lour. MORACEAE
9 Streblus asper Lour. MORACEAE
10 Streblus asper Lour. MORACEAE
11 Streblus asper Lour. MORACEAE
12 Streblus asper Lour. MORACEAE
13 Streblus asper Lour. MORACEAE
14 Streblus asper Lour. MORACEAE
15 Streblus asper Lour. MORACEAE
16 Streblus asper Lour. MORACEAE
17 Streblus asper Lour. MORACEAE
18 Streblus asper Lour. MORACEAE
19 Streblus asper Lour. MORACEAE
20 Streblus asper Lour. MORACEAE
21 Streblus asper Lour. MORACEAE
22 Streblus asper Lour. MORACEAE
23 Streblus asper Lour. MORACEAE
24 Streblus asper Lour. MORACEAE
25 Streblus asper Lour. MORACEAE
26 Streblus asper Lour. MORACEAE
27 Streblus asper Lour. MORACEAE
28 Streblus asper Lour. MORACEAE
29 Streblus asper Lour. MORACEAE
30 Streblus asper Lour. MORACEAE
31 Streblus asper Lour. Khoi MORACEAE
32 Streblus asper Lour. khoi MORACEAE
33 Streblus asper Lour. khoi MORACEAE
34 Streblus asper Lour. Khoi MORACEAE
35 Streblus asper Lour. khoi MORACEAE
36 Streblus asper Lour. Koi MORACEAE
37 Streblus asper Lour. Koy MORACEAE
38 Streblus asper Lour. Snay MORACEAE
39 Streblus asper Lour. Snay MORACEAE
40 Streblus asper Lour. ข่อย MORACEAE
41 Streblus asper Lour. ข่อย MORACEAE
42 Streblus asper Lour. ข่อย MORACEAE
43 Streblus asper Lour. ข่อย (Khoi) MORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: