เผยแพร่เมื่อ/created date: -

รสสุคนธ์

Tetracera loureiri (Fin.& Gagnep.) Pierre ex Craib
ลิ้นแรด สุคนธรส มะตาดเครือ นรคนธ์ อรคนธ์ เสาวคนธ์ กะปดใบเลี่ยม ปด ปดน้ำมัน ปดเลื่อน ปดควาย ย่านปด
DILLENIACEAE
ไม้เลื้อยมีเนื้อแข็ง ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีหรือขอบขนาน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 6-10 ซม. โคนและปลายใบแหลม ผิวใบสากคาย ดอกสีขาวหรือชมพูอ่อน กลิ่นหอม ออกเป็นช่อแน่น ดอกย่อยขนาด 1.2-2 ซม. จำนวนมาก กลีบรองดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน กลีบดอก 5 กลีบ หลุดร่วงง่าย เกสรผู้จำนวนมาก ยาว 4-5 มม. ผลเป็นผลแห้ง รูปไข่ จะแตกเป็นแนวเดียว
พบกระจายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามป่าดิบหรือป่าผลัดใบ ที่ใกล้ระดับน้ำทะเลถึงระดับ 400 ม. ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี ดอกใช้เข้ายาหอม บำรุงหัวใจ แก้อาการเป็นลม อ่อนเพลีย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2776 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: