เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

ชำมะนาด

Vallaris glabra Ktze.
ชำมะนาดกลาง ชมมะนาด ดอกข้างใหม่ อ้มส้าย
APOCYNACEAE
ไม้เลื้อย มีน้ำยางขาว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีกว้างแกมรูปไข่กลับ กว้าง 4-8 ซม. ยาว 7-15 ซม. ก้านใบยาว 2-3 ซม. ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 2-6 ซม. มี 10-15 ดอก กลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรผู้ 5 อัน ติดกันกลางดอกเป็นรูปลูกศร ผลเมื่อแก่แห้งแตกตามรอยตะเข็บเพียงด้านเดียว
จากพม่าถึงอินโดนีเซีย ในประเทศไทยนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป
ยางขาวใช้รักษาแผลภายนอกและเป็นยาถ่ายท้องอย่างแรง
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2454 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: