เผยแพร่เมื่อ/created date: -

บัวสวรรค์

Zephyranthes grandiflora Lindl.
แสนพันล้อม บัวดิน
AMARYLLIDACEAE
ไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน อายุหลายปี ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุกที่โคนต้น รูปขอบขนานแคบ ขนาดกว้าง 0.5-0.7 ซม. ยาว 25-40 ซม. ดอกสีชมพู ออกเดี่ยวๆ จากหัวใต้ดิน ขนาดกว้าง 4-7 ซม. ก้านดอกยาว 25-40 ซม. กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยตื้น ปลายแยกเป็น 6 แฉก เกสรผู้ 6 อัน อับเรณูสีเหลือง เกสรเมีย 1 อัน ปลายแยกเป็น 3 แฉก ผลทรงกลม มี 3 พู เมื่อแก่จะแตกตามยาว เมล็ดขนาดเล็ก ลักษณะแบน สีดำ
ถิ่นกำเนิดอยู่แถบอเมริกาใต้ ขึ้นได้ดีตั้งแต่ระดับใกล้น้ำทะเลจนถึงระดับ 1,400 ม. ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน
นำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2999 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: