เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กาง

Albizia crassiramea Lace
-
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ต้น สูง 10-20 ม. ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก แกนช่อใบยาว 17-25 ซม. บริเวณโคนมีต่อมกลมแกมรี ขนาด 3 มม. ใบรูปไข่กลับถึงรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน กว้าง 1.2-3.5 ซม. ยาว 2.5-6 ซม. ดอกสีขาว ออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายยอด ยาวถึง 40 ซม. ดอกย่อยรวมกันเป็นกลุ่ม กลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูปกรวย ปลายแยก 5 แฉก เกสรผู้จำนวนมาก ยาว 6-7 ซม. ผลสีน้ำตาลแดง เป็นฝักแบน รูปขอบขนาน โคนและปลายสอบ กว้าง 2.5 ซม. ยาว 14-17 ซม. เมื่อแก่แตกด้านข้าง เมล็ดรูปไข่กลับแกมรี ขนาด 4.5-7.5 มม.
พบบริเวณเขตร้อนของทวีปเอเชีย ในประเทศไทยพบได้ทุกภาคตามป่าดงดิบ ที่ระดับความสูงถึง 450 ม. ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน
เนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือกสิกรรมได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1821 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: