เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตีนเป็ดเชียงดาว

Alstonia rupestris kerr
APOCYNACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-4 ม. กิ่งอ่อนมีแผลระบายอากาศ ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบออกเป็นวงรอบข้อ 4-5 ใบ รูปรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลม กว้าง 0.5-2 ซม. ยาว 3-12 ซม. ดอกสีขาวครีม ออกเป็นช่อจากปลายยอด ช่อยาว 2-5 ซม. มีหลายดอก ดอกบานขนาด 6-9 มม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปขอบขนานปลายมน ส่วนโคนเป็นหลอด ส่วนปลายเรียงเวียนเป็นกังหัน เกสรผู้สั้นอยู่ที่ส่วนบนของหลอดดอก ผลเป็นฝักยาวแคบ ออกเป็นคู่ ขนาดกว้าง 0.5 ซม. ยาว 6-7.5 ซม.
พบในจีนตอนใต้ตามเขาหินปูน เป็นพืชหายากในประเทศไทยพบเฉพาะดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ระดับความสูง 1,700-1,800 ม.
ยังไม่มีการศึกษา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

1732 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: