เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ม้าสามต๋อน

Asparagus Filicinus Buch.- Ham.
พอควายมี
LILIACEAE
ไม้เถาขนาดเล็ก มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นบนดินเลื้อยพัน ผิวเรียบสีเขียว ไม่มีหนาม แตกกิ่งจำนวนมาก ดูคล้ายขนนก ใบลดขนาดลง เป็นเส้นสีเขียว ปลายใบแหลม ยาว 3-6 มม. ดอกสีขาวอมเขียว ออกเป็นช่อแบบร่มหรือออกเดี่ยวตามซอกกิ่ง กลีบเลี้ยงแลกลีบดอกมีลักษณะเหมือนกัน เมื่อบานขนาด 2 มม. รูปคล้ายระฆัง เกสรผู้สั้น ผลเป็นผลสดค่อนข้างกลม ลักษณะเป็นพู 3 พู สีแสด ผิวเรียบ ขนาด 2-4 มม.
พบทั่วไปตั้งแต่อินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ระดับความสูง 300-1,000 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
ชาวพื้นบ้านเชื่อว่าเหง้าและส่วนรากใต้ดิน ใช้ดองเหล้าดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง และเพิ่มสมรรถนะทางเพศ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2156 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: