เผยแพร่เมื่อ/created date: -

นางจอย

Aster ageratoides ssp. Alato-petiolata Kitam.
-
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
พืชล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นแข็ง ขึ้นเป็นพุ่มขนาดเล็ก สูง 60-100 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่แกมขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบจักเล็กน้อย เป็นซี่ ผิวใบสากคาย ขนาดกว้าง 1-2 ซม. ยาว 3-4 ซม. ดอกวงนอกสีขาว วงในสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายยอดและซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกบานขนาด 0.8-1.2 ซม. ผลรูปขอบขนาน ขนาด 1-2 มม. ส่วนปลายมีขนเป็นพู่ ปลิวได้ตามลม
จากอินเดีย จีนตอนใต้ ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยพบขึ้นกระจายบริเวณป่าหญ้า ที่ระดับความสูง 1,700-2,200 ม. ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
เป็นพืชให้ดอกจำนวนมาก บานทนและสวยงาม สามารถนำมาพัฒนาเป็นไม้ดอกได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2195 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: