เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เสี้ยวน้อย

Bauhinia hirsuta Weinm
วุ้งพู
CAESALPINIACEAE
ไม้พุ่ม สูงประมาณ 3 ม. กิ่งอ่อนและปลายยอดมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปกว้างเกือบกลม ขนาด 9-16 ซม. โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบแยกสองแฉก ลึก 1/4-1/3 ของแผ่นใบ แต่ละแฉกรูปสามเหลี่ยม ปลายค่อนข้างมน ก้านใบยาว 2-5 ซม. ดอกสีขาว ออกเป็นช่อสั้นๆ 2-5 ดอก ดอกตูมรูปกระสวย ยาว 3-4 ซม. เมื่อบานกลีบเลี้ยงแผ่ออกเป็นกาบ กลีบดอกรูปขอบขนาน ปลายมน กว้าง 1.5 ซม. ยาว 3-4 ซม. เกสรผู้ 10 อัน ผลเป็นฝักแบน ขนาดกว้าง 1.5 ซม. ยาว 6-9 ซม. ปลายแหลมโค้ง เมล็ดแบนขนาดประมาณ 8 มม.
จากจีนตอนใต้ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบตามชายป่าผลัดใบ ในพื้นที่ระดับต่ำ ออกดอกและติดผลเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2698 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: