เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ปอเกี๋ยน

Bauhinia ornata var. burmanica K. & S.S. Larsen
-
CAESALPINIACEAE
ไม้เลื้อยมีมือเกาะ กิ่งอ่อนและปลายยอด มีขนสีสนิม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ ขนาด 10-15 ซม. โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแยกเป็นแฉกลึกถึงครึ่งใบ แต่ละแฉกปลายแหลม ขอบใบมีขน ดอกสีขาวถึงครีมหม่น ออกเป็นช่อแน่น กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ ผิวเป็นคลื่นเกสรผู้ 3 อัน รังไข่มีขนสีน้ำตาล ผลเป็นฝักแบน ส่วนปลายกว้างกว่าส่วนโคน ขนาดกว้าง .35-4 ซม. ยาว 15-28 ซม. มีขนนุ่มปกคลุม เมล็ดมีประมาณ 8 เมล็ด รูปร่างกลมมน ขนาด 2-2.5 ซม.
พบกระจายพันธุ์ในพม่า ทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตามป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง 400-1,200 ม. ออกดอกระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
เป็นพันธุ์ไม้ไทย ยังไม่มีการศึกษา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2319 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: