เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สะแกแสง

Canango latifolia Finet & Gagnep.
เก้าโป้ง งุ้นสะบันงา แกนแซง แตงแสง เฝิง ราบ หำอาว
ANNONACEAE
ไม้ต้น สูง 10-20 ม. เปลือกเรียบออกสีเหลือบ กิ่งอ่อนมีขน ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กว้างแกมขอบขนาน โคนใบรูปหัวใจตื้นๆ ปลายใบมน หรือมีติ่งแหลมเล็กน้อย ขอบใบมีขนสีเทาอ่อน ดอกสีเขียวแกมเหลือง มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อที่ซอกใบ กลีบรองดอก รูปไข่ยาว 1-2 ซม. กลีบดอกเรียงเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ รูปขอบขนานแกมรูปหอก กว้าง 1.5-1.7 ซม. ยาว 4-5 ซม. เกสรผู้จำนวนมากเป็นกระจุกอยู่กลางดอก ผลเป็นผลกลุ่ม รูปรีแกมขอบขนาน ผลแก่สีดำ ยาวประมาณ 1.4 ซม. เมล็ดมีมากกว่า 10 เมล็ด ลักษณะกลมแบน
พบในพม่า ไทย และอินโดจีน ตามป่าเบญจพรรณในที่ชื้น มักขึ้นอยู่ไม่ไกล ลำห้วย ออกดอกและติดผลช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นไม้โตเร็ว ดอกมีกลิ่นหอมเย็น

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

4128 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: