เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้าคมบาง

Carex baccans Nees
CYPERACEAE
พืชล้มลุกจำพวกกก อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม สูง 60-150 ซม.ใบเป็นใบเดี่ยว แตกจากโคนกอ ตรงกลางเป็นร่อง รูปขอบขนานแคบ ยาวเรียว กว้าง 0.4-1.4 ซม. ยาว 30-90 ซม. ขอบใบคมจักเป็นซี่ละเอียด ใบประดับเป็นวงๆ ละ 3 ใบ รูปยาวเรียว ขนาดไม่เท่ากัน ดอกสีเขียวอ่อนออกเป็นช่อ มีแขนงมาก แกนแขนงยาว 2-8 ซม. ดอกแยกเพศและสมบูรณ์เพศ อยู่บนช่อเดียวกัน เกสรผู้มี 3 อัน ผลสีแดงเข้ม ทรงกลมปลายยอดแหลม เรียงแน่นบนแกนช่อดอก ขนาด 3-4 มม.
จากอินเดียว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณที่ราบและชายป่าชุ่มชื้น ที่ระดับความสูง 800-2,565 ม.
ยังไม่มีการศึกษา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2950 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: