เผยแพร่เมื่อ/created date: -

แสมสาร

Cassia garrettiana Craib
ขี้เหล็กคันชั่ง ขี้เหล็กแพะ ขี้เหล็กป่า ขี้เหล็กโคก กะบัด การะปัด ขี้เหล็กสาร ไงซาน
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้นสูงถึง 10 ม. ใบเป็นประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปหอกถึงรูปไข่กว้าง โคนใบกลม ปลายใบแหลมเป็นติ่ง กว้าง 2-5 ซม. ยาว 5-9 ซม. ก้านใบย่อยยาว 4-6 มม. ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ช่อดอกยาว 9-20 ซม. ก้านดอกยาว 1-3 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 15-18 ซม. โคนกลีบเรียวเป็นก้านเกสรผู้สีน้ำตาล มี 10 อัน 2 อันขนาดใหญ่ 5 อันขนาดเล็ก และอีก 3 อันลดรูป ผลเป็นฝักแบน ผิวเรียบ กว้าง 2-4 ซม. ยาว 15-22 ซม. มักจะบิด เมล็ดมีประมาณ 20 เมล็ด
ขึ้นกระจายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบบริเวณป่าผลัดใบที่ระดับความสูงไม่เกิน 500 ม. ออกดอกและติดฝักช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
เนื้อไม้ทนทาน สมัยโบราณใช้ในการต่อเรือ ดอกและใบอ่อนรับประทานได้ ปัจจุบันนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับข้างทาง

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

7601 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: