เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ชุมเห็ด

Cassia occidentalis Linn.
ขี้เหล็กเทศ ขี้เหล็กเผือก ลับมืนน้อย ลิงเทศ ขี้เหล็กผี
CAESALPINIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1.5-2.5 ม. ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3-5 คู่ รูปไข่แกมขอบขนาน โคนใบมน ปลายใบแหลมเป็นติ่ง กว้าง 2-3 ซม. ยาว 4-10 ซม. มีต่อมรูปไข่ที่โคนก้านใบ หูใบรูปเรียว ยาว 1-2 ซม. ดอกสีเหลืองกลีบมีเส้นจางสีม่วง ออกเป็นช่อ มีดอกย่อย 2-4 ดอก กลีบดอก 5 กลีบ ลักษณะห่อโค้ง ขนาดไม่เท่ากัน ดอกบานเต็มที่ ขนาด 2-3 ซม. เกสรผู้ 9-10 อัน มี 3-4 อันเป็นหมัน ผลเป็นฝักแบนตั้งชูขึ้น กว้าง 1 ซม. ยาว 10-12 ซม. มี 30-40 เมล็ด
มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นของทวีปอเมริกา ขึ้นกระจายเป็นวัชพืชในประเทศเขตร้อนทั่วไป ตั้งแต่ระดับใกล้น้ำทะเลจนถึงความสูง 1,000 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน
เมล็ดใช้ชงดื่มแทนชา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

1975 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: