เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หนามแท่ง

Catunaregam tomentosum(Kurz)Bakh.f.
เคต หนามเค็ด เคล็ด เคล็ดทุ่ง กะเทง แท้ง ระเวียง
RUBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-6 ม. มีหนามแข็งเป็นคู่ ยาว 2-5 ซม. กิ่งและยอดอ่อนมีขนนุ่มสีน้ำตาล มีหูใบรูปสามเหลี่ยมที่โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 8-9 แฉก ยาว 2-3 ซม. เกสรผู้ 8 อัน ผลเป็นผลสดรูปกลมหรือรี ขนาด 4.5-5.5 ซม. มีขนนุ่มสีน้ำตาลแกมเขียวปกคลุม
จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในบริเวณพื้นที่เปิดหรือทุ่งหญ้าที่ระดับความสูงถึง 500 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ผลใช้สระผม ต้นปลูกเป็นรั้วปศุสัตว์ได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

3244 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: