เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

ฟ้าคราม

Ceratostigma stapfianum Hoss.
-
PIUMBAGINACEAE
ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 50-90 ซม. กิ่งและยอดอ่อนมีขนนุ่มปกคลุม ใบเป็นเดี่ยว รูปรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบจัก มักเป็นสีแดง ขนาดกว้าง 5-8 ซม. ยาว 6-10 ซม. แผ่นใบสีเขียวซีด ดอกสีฟ้าเข้มแกมน้ำเงินอ่อน ออกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกบานขนาด 1.5-2.5 ซม.ก้านดอกยาว 2-4 ซม. กลีบดอกโคนเป็นหลอด ปลายแผ่กว้าง แยกเป็น 5 กลีบ แต่ละกลีบส่วนปลายเว้าเป็น 2 พู ปลายยอดแหลมชัดเจน เกสรผู้ขนาดเล็กมี 5 อัน อยู่ในหลอดดอก
เป็นพืชหายากและพบเฉพาะถิ่น ขึ้นกระจายบริเวณที่สูงของดอยเชียงดาว ตามที่โล่งและไหล่เขา ที่ระดับความสูง 1,800 ม. ขึ้น
เป็นพืชให้ดอกสีสวยงาม มีดอกจำนวนมาก น่าที่จะนำมาพัฒนาเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

16781346 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: