เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สาบเสือ

Chromolaena odorata(L.) King & Robinson
ช้าผักคราด เซโพกวย บ้านร้าง หญ้าดงร้าง หญ้าวางวาย
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 ม. อายุหลายปี ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปขอบขนานแกมสามเหลี่ยม กว้าง 3-7 ซม. ยาว 6-12 ซม. ขอบใบหยัก ดอกสีขาวถึงม่วงอ่อน ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ลักษณะเป็นก้อน ขนาด 4-8 มม. ดอกย่อยจำนวนมาก รอบนอกเป็นดอกเพศเมีย มีก้านชูเกสรยาว ด้านในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรผู้สั้น 5 อัน อยู่ภายในหลอดดอก เมล็ดขนาดเล็ก รูปกระสวย แบน ส่วนปลายมีขนยาวสีขาว ช่วยในการกระจายพันธุ์โดยลม
เป็นพืชพื้นเดิมของทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ปัจจุบันพบทั่วไปในเขตร้อนตามพื้นที่เปิดหรือบริเวณป่าที่ถูกทำลาย ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลจนถึงความสูง 1,500 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
ชาวบ้านใช้ใบอ่อนขยี้ปิดแผล ห้ามเลือด ใลมีกลิ่นฉุน มีสารยับยั้งการงอกและชะลอการเจริญเติบโตของพืชอื่น

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

8902 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: