เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เพชรสังฆาต

Cissus quadrangularis Linn.
ขั่นข้อ สันชะควด สามร้อยต่อ
VITACEAE
ไม้เลื้อย ลำต้นอวบน้ำ สีเขียวหรืออมเหลือง เป็นสี่เหลี่ยมมีข้อคอด ใบเป็นใบเดี่ยว ออกข้อละ 1 ใบ บริเวณใกล้ยอด ด้านตรงข้ามใบมีมือเกาะ ใบรูปไข่หรือค่อนข้างกลม กว้าง 3-8 ซม. ยาว 4-10 ซม. โคนใบป้านหรือเว้าเล็กน้อย ปลายใบมน ขอบใบหยัก ดอกสีชมพูจางแกมแดงที่ขอบนอก ออกเป็นช่อจากซอกใบ ดอกขนาดเล็ก กลีบดอกหลุดร่วงง่าย มี 4 กลีบ เกสรผู้ 4 อัน อับเรณูสีเหลือง ก้านเกสรเมียสั้น ผลเป็นผลสด รูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 มม. เมื่อแก่เป็นสีแดง
พบขึ้นกระจายในเขตร้อนของทวีปเอเชียและแอฟริกา ตามบริเวณชายป่าหรือที่ชื้น ที่ระดับความสูงไม่เกิน 600 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน เถาคั้นน้ำดื่ม แก้โรคลักปิดลักเปิดและแก้ประจำเดือนไม่ปกติ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2381 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: