เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Apr 2013

หิ่งเม่นหลวง

Crotalaria incana Linn.
-
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
พืขล้มลุก สูง 1-1.5 ม.ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ ก้านช่อใบยาว 2.5-6 ซม. ใบรูปไข่กลับหรือแกมรี กว้าง 2-3 ซม. ยาว 3-5 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบมน หรือแหลม แผ่นใบด้านล่างมีขน ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ช่อดอกยาว 5-15 ซม. ดอกบานขนาด 10-15 มม. กลีบดอก 5 กลีบ ขอบกลีบมีขนบาง กลีบบนแผ่กว้าง รูปสามเหลี่ยม กลีบข้างรูปขอบขนานบิด กลีบล่างรูปท้องเรือ เกสรผู้เป็นมัด 10 อัน ผลเป็นฝัก รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 0.8 ซม. ยาว 3-3.5 ซม. มีขนปกคลุม เมื่อแก่แล้วแตก เมล็ดจำนวนมาก รูปไต ขนาด 2-3 มม. สีน้ำตาล ผิวเกลี้ยงมัน
พบทั่วไปในแถบทวีปเอเชียเขตร้อน ตามป่าหญ้าหรือพื้นที่เปิดของป่าผลัดใบ ที่ระดับน้ำทะเลจนถึงความสูง 1,500 ม. ออกดอกและติดฝักช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
ใช้ทำปุ๋ยพืชสดได้ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

1641 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: