เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เถาอีแปะ

Dischidia hirsuta Decne
อีแปะสะ สร้อยใบโพธิ์
ASCLEPIADACEAE
ไม้เถาอิงอาศัยขนาดเล็ก มีน้ำยางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ แผ่นใบอวบหนา รูปไข่เกือบกลม กว้าง 1-1.3 ซม. ยาว 1.2-1.5 ซม. ฐานใบกลมมน ปลายใบแหลม เส้นใบไม่ชัดเจน ผิวใบเกลี้ยง ขอบใบมีขนสั้นๆ ก้านใบสั้นจนเกือบไม่มี ดอกลักษณะอวบน้ำสีแดงเข้มเป็นมัน ออกเป็นช่อสั้นๆ 2-5 มม. มี 1-2 ดอก บริเวณฐานกลมป่องคล้ายคนโท ขนาดประมาณ 5-8 มม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรผู้สั้นเรียงอยู่ในดอก ผลเป็นฝักเรียว ยาวประมาณ 4 ซม. เมล็ดเล็ก แบน มีขนเป็นพู่ตรงปลาย
พบในอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามพื้นที่เปิดบริเวณป่าดงดิบระดับต่ำ ออกดอกเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2084 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: