เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะกอกน้ำ

Elaeocarpus hygrophilus Kurz
สารภีน้ำ สีชัง
ELAEOCARPACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 12 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 6-12 ซม. ขอบใบหยัก โคนใบสอบ ปลายใบป้านหรือมน ผิวใบเกลี้ยง ก้านใบออกสีแดง ยาว 0.5-2 ซม. ดอกสีขาวครีม ออกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อดอกยาว 2-10 ซม. ก้านดอกยาว 2-7 ซม. ดอกห้อยลงคล้ายระฆัง ขนาด 4-8 มม. กลีบดอกจำนวน 5 กลีบ รูปไข่กลับ กว้าง 3-4 มม. ยาว 5-8 มม. ปลายกลีบเป็นฝอยเล็กยาวประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวกลีบ เกสรผู้จำนวน 15-25 อัน อยู่ภายในดอก ผลทรงรียาว กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 3-4 ซม. ผิวเรียบเกลี้ยง ปลายแหลม ก้านผลยาว 0.7-1 ซม. เมล็ดแข็งรูปกระสวย ผิวขรุขระมี 1 เมล็โ
พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณริมน้ำและลำห้วย ปัจจุบันนิยมปลูกทั่วไป ออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
ผลสุกหรือผลดองน้ำเกลือ รับประทานได้ มีรสฝาดอมเปรี้ยว

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

6813 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: