เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

หรีดเชียงดาว

Gentiana leptoclada ssp. australis (Craib)Toyokuni
-
GENTIANACEAE
ไม้ล้มลุก ลำต้นเกลี้ยง เป็นสัน สูง 40-80 ซม. ใบรูปไข่ กว้าง 1-1.3 ซม. ยาว 2-4 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ดอกสีม่วงอมฟ้า ออกเป็นกระจุก 15 ดอก ที่ปลายยอดและซอกใบ ดอกบานขนาด 2.5-3 ซม. กลีบรองดอกเป็นถ้วยตื้นๆ ปลายแยกเป็น 5 แฉกแหลม ผิวมีสันแผ่คล้ายปีก กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ปลายแหลม มีแฉกย่อยพับอยู่ระหว่างกลีบ ความยาวสั้นกว่ากลีบดอก ปลายตัดเป็นซี่แหลม เกสรผู้ 5 อัน ขนาดสั้น อับเรณูสีม่วง ผลรูปกระสวยยาว 1.5-2 ซม. เมล็ดขนาดเล็กสีน้ำตาล รูปสามเหลี่ยม
พบขึ้นกระจายตามเขาหินปูน ที่ระดับความสูง 1,600-1,800 ม.
เป็นพันธุ์ไม้หายากพบแห่งเดียวที่ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2992 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: