เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ข่าเจ้าคุณวิจิตร

Globba winitii C.H.Wright
กล้วยจะก่าหลวง
ZINGIBERACEAE
พืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน สูงประมาณ 50-70 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 10-20 ซม. ยาว 15-25 ซม. ใบอ่อนมีขนสีขาวเล็กๆ ปกคลุม โคนใบมน ปลายใบแหลม ก้านใบเรียว ส่วนโคนแผ่เป็นกาบหุ้มซ้อนกันเป็นลำต้นเทียม ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายยอดยาว 8-15 ซม. ห้อยโค้งลง มีใบประดับรูปไข่แกมรีสีขาวชมพูถึงสีม่วงหรือขาวรองรับ แต่ละแขนงจะมีดอก 2-3 ดอก กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นหลอดสีเขียว กลีบดอกสีเหลืองพัฒนามาจากเกสรผู้ที่เป็นหมัน เกสรผู้ 1 อัน มีก้านชูเกสรงอนโค้ง ยาว 2 ซม. ที่ปลายแผ่เป็น 4 แฉกรูปดาว ผลรูปไข่ขนาด 7 มม. ผิวด้านนอกเว้าเป็น 3 พู ภายในมี 6 เมล็ด
Herbaceous/perennial plant, rhizome underground, 50-70 cm tall, simple leaf, oval/elliptical shape, 10-20 cm wide, 15-25 cm length, young leaf covers with white minute hairs, base obtuse, tip acuminate, petiole slender, bases spread out and stacked into pseudostem (i.e. banana). Flower: yellow inflorescence, appears at tip of stem, length 8-15 cm, bending downward, with bract whitish-pink or purple or white, 2-3 flowers in 1 branch, calyx fuse into green tube, yellow petals developed from sterile stamen, one stamen has 2 cm of filament and split at the end into 4 pointed ends like a star. Fruit: oval shape, 7 mm, outside seen as 3 lobes, 6 seeds.
พบขึ้นได้ดีในเขตร้อน ตามพื้นที่ชุ่มชื้น ที่ระดับน้ำทะเลจนถึงความสูง 400 ม. ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
grows well in tropical zone in moist soil, found at sea level till 400 masl, flowering from June -July
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เหง้าใช้ทำสบู่ และใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2167 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: