เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ซ้องแมว

Gmelina philippensis Cham.
ข้าวจี่ คางแมว จิงจาย จิ้งจ๊อ ซ้อแมว ปะงางอ ยองขนุน
VERBENACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย สูง 2-6 ม. ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 4-5 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อดอกห้อยลง ขนาดยาว 2-4 ซม. ใบประดับสีเขียวแกมเหลืองมีประสีแดง กลีบรองดอกเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 4 แฉก กลีบอกเชื่อมกัน ส่วนโคนเป็นรูปกรวย ส่วนบนโป่งเป็นรูประฆังปลายโค้ง แยกเป็น 4 แฉก แฉกบนยาวที่สุด เกสรผู้ 4 อัน อยู่ภายในหลอดดอก ผลเป็นผลสด รูปรีกลม ขนาด 1.5-2.5 ซม. ผลสุกสีเหลืองส้ม ผิวมัน
มีถิ่นกำเนิดในประเทศฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณทั่วไป และมีการปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือน ออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2001 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: