เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Mar 2012

ปอบิด

Helicteres isora Linn.
ปอทับ มะปิด ขี้อ้นใหญ่
STERCULIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. ทุกส่วนมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กว้างหรือรูปรี เส้นใบแตกแขนงจากโคนใบ กว้าง 8-14 ซม. ยาว 13-17 ซม. โคนใบมนเว้าไม่เท่ากัน ปลายใบมน ขอบใบหยัก แผ่นใบสากคาย ก้านใบยาว 2 ซม.ดอกสีส้ม ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ แต่ละดอกมีใบประดับขนาดเล็กรองรับ กลีบรองดอกสีเขียวเชื่อมเป็นหลอดโค้ง ยาวประมาณ 2 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ กลีบคู่บนมีขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น ขนาด 2.5-3 ซม. ปลายกลีบมน เกสรผู้สีเหลือง 10 อัน เชื่อมร่วมกับก้านเกสรเมีย ยาวประมาณ 4 ซม. ผลเป็นฝักยาวบิดเป็นเกลียว ยาว 3-4 ซม. เมื่อแก่จะแตก มีสีน้ำตาลดำ
จากอินเดีย จีนตอนใต้จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง 100-400 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน
เปลือกลำต้นและกิ่ง ใช้ทำเชือกได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2388 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: