เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักหนอกเขา

Hydrocotyle javanica J.P. Ponten ex thunb.
บัวบกเขา ผักหนอกช้าง ผักหนอกดอย ผักหนอกป่า
APIACEAE (UMBELLIFERAE)
ไม้ล้มลุก สูง 10-30 ซม. ลำต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ใบเป็นใบเดี่ยวแผ่กว้าง โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบหยัก 5-8 แฉก แผ่นใบมีขนปราย ก้านใบยาว 3-10 ซม. ดอกสีขาวอมเขียว ออกเป็นช่อกลม ขนาด 4-6 มม. ดอกย่อยขนาดเล็ก มีใบประดับจำนวนมาก ผลเป็นผลแห้งอัดเป็นกระจุก สีเขียวเข้มถึงน้ำตาลแดง ผิวเรียบ รูปร่างค่อนข้างกลม ขนาด 1-2 มม.
พบทั่วไปในทวีปเอเชียเขตร้อนโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ประเทศไทยพบทุกภาคตามป่าดิบและในที่ชื้นแฉะ ที่ระดับความสูง 200-1,800 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
ทั้งต้นต้มน้ำดื่มทำให้ชุ่มคอ แก้ช้ำในและใช้ตำพอกหรือคั้นน้ำรักษาแผลสดได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

3510 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: