เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

เทียนเชียงเขา

Impatiens chiangdaoensis Shimizu
-
BALSAMINACEAE
พืชล้มลุก อายุหลายปี สูง 10-20 ซม. อวบน้ำ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบจัก ขนาดกว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 3-6 ซม. ดอกสีแดงออกเป็นช่อที่ปลายยอดและซอกใบ มี 1-3 ดอก ดอกขนาด 1.5-2 ซม. มีปื้นขาว และมีแต้มสีเหลืองตรงกลาง ก้านดอกยาว 3-5 ซม. กลีบรองดอกเป็นรูปถ้วยตื้น มีงวงน้ำหวานยาวงอนไปทางด้านหลัง และมีขนยาวทั่วไป กลีบดอก 5 กลีบไม่เท่ากัน กลีบบนรูปหัวใจ ปลายบนเว้าเป็น 2 พู กลีบข้าง 2 กลีบ แผ่เป็นปีก รูปรี กลีบล่าง 2 กลีบ ฐานแผ่กว้าง ปลายกลีบแหลมเกยกัน กลางดอกมีแผ่นโค้งกลมมนขนาดเล็ก มีเกสรผู้เป็นกลุ่มอยู่ด้านล่าง ผลรูปกระสวย ขนาดกว้าง 2-3 มม. ยาว 10-15 ทซ
พบขึ้นกระจายตามเขาหินปูน ที่ระดับความสูง 800-1,200 ม.
เป็นพืชที่หายากพบเฉพาะที่ดอยเชียงดาว
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

1593 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: