เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

เหยื่อจง

Impatiens kerriae Craib
เหยื่อเลียงผา เทียนหมอคาร์
BALSAMINACEAE
พืชล้มลุก ลักษณะเป็นพุ่ม อวบน้ำ สูง 30-70 ซม. ลำต้นเกลี้ยง มักออกสีเหลือบแดง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนใกล้ปลายยอด รูปไข่ โคนใบสอบ ปลายใบเป็นติ่งแหลม ขอบใบจักเป็นซี่เลื่อย และมีต่อมสีแดงแผ่นใบผิวมัน กว้าง 4-6 ซม. ยาว 6-8 ซม. ดอกสีขาวมีแถบสีส้มแกมเหลืองในหลอดดอก ออกเป็นช่อ มี 1-3 ดอก ขนาด 3-4 ซม. ก้านดอกยาว 3-5 ซม. กลีบรองดอกรูปไข่ ปลายแหลม กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน กลีบบนแผ่โค้ง กลีบข้าง 2 กลีบ รูปขอบขนานกว้าง กลีบล่าง 2 กลีบรูปกระทง ปลายย่นเป็นคลื่น มีงวงน้ำหวานสั้นๆ รูปเรียวงอไปทางด้านหลัง เกสรผู้เป็นกลุ่มอยู่ในหลอดดอก ผลรูปกระสวย ปลายแหลม เปลือกบาง มี 6-18 เมล็ด เมื่อแก่ก้านผลจะงอโค้งและจะดีดออกเมื่อผลแตก ทำให้เมล็ดปลิวไปได้ไกล
เป็นพืชเฉพาะถิ่นหายาก พบที่ยอดดอยเชียงดาว ตามซอกหินที่ชุ่มชื้น ทีระดับความสูง 1,900 ม. ขึ้นไป
ดอกมีรูปทรงสวยงาม
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2248 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: