เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

เทียนนกแก้ว

Impatiens psittacina Hk.f.
-
BALSAMINACEAE
พืชล้มลุก อายุหลายปี สูงได้ถึง 1.5 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กว้าง โคนใบมน ปลายใบแหลมขอบใบจัก ขนาดกว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-6 ซม. ดอกสีม่วงแกมแดงและขาว ออกเดี่ยวตามก้านใบหรือปลายยอด ขนาดดอกบาน 2-3 ซม. ก้านดอกยาวได้ถึง 6 ซม. กลีบรองดอกรูปถ้วยปากบาน ส่วนโคนเป็นถุง มีงวงน้ำหวานสั้นอยู่ท้ายสุด บริเวณที่ติดกับก้านดอกพองเป็นปีกโค้ง 2 ปีก กลีบดอก 5 กลีบไม่เท่ากัน กลีบบนรูปขอบขนานยาวที่สุด ปลายแยกลึกเป็น 2 แฉก กลีบข้าง 2 กลีบแผ่เป็นปีกแคบ กลีบล่างแผ่เป็นปีกกว้าง ปลายเว้าเป็น 2 พู เกสรผู้เป็นมัด ลักษณะม้วนงออยู่ในหลอดดอก ผลเป็นฝักทรงยาว รูปกระสวย ภายในมีเมล็ดมาก
พบตามเขาหินปูน ที่ความสูง 1,500-1,800 ม. จากระดับน้ำทะเล
เป็นพืชที่หายาก พบเฉพาะที่สูงทางภาคเหนือ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

3000 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: