เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ไคร้งอย

ltea riparia Coll. & Hemsl.
ไคร้โคก
ITEACEAE
ไม้พุ่มกิ่งก้านมาก สูง 1-2 ม. ใบเป็นใบเดี่ยวรูปหอกกลับแกมรี กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 6-10 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกสีขาว กลิ่นหอมหวานออกเป็นช่อแกนที่ปลายยอดหรือซอกใบ ช่อดอกยาว 6-12 ซม. ดอกบานเต็มที่ขนาด 1 ซม. ก้านดอกย่อยยาว 0.7 ซม. เกสรผู้ 5 อัน เกสรเมียมีก้านชู 2 อัน ตอนปลายเชื่อมติดกัน มีรังไข่ 2 ห้อง ลักษณะบวมที่ฐานเห็นได้ชัดเจน ผลสีแดงเลือดนก รูปจงอยหัวคว่ำ 2 อันแยกกัน ก้านยาว 0.8-1 ซม. เมื่อแก่จะแตกตามยาวที่ด้านบน
พบทางตอนเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทยและพม่า ขึ้นตามที่ชื้นบริเวณโขดหินริมลำธารและน้ำตก ที่ระดับความสูงประมาณ 300-900 ม. จากระดับน้ำทะเล ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
ยังไม่มีการศึกษา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

1324 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: