เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พุงดง

Kibatalia arborea(Bl.)G.Don
มะดีควาย ขนุนป่าน
APOCYNACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10 ม. ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 8-16 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบมัน แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกสีขาว ตรงกลางมีสีแดง ออกเป็นช่อมี 2-5 ดอก กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอดยาว 3-5 ซม. ปลายแยกเป็น 5 แฉก แต่ละแฉกรูปหอกแกมขอบขนานเรียงเวียนกันคล้ายกังหัน เกสรผู้สั้นอยู่ภายในหลอดดอก ผลเป็นผลสดรูปไข่ สีดำเข้ม ผิวมัน กว้าง 1-2 ซม. ยาว 2.5-4 ซม.
พบในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงอินโดนีเซีย ตามป่าดงดิบ ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 ม. ดอกบานและติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
ดอกสวยงามใช้เป็นไม้ประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

1789 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: