เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักเบี้ยดิน

Lobelia angulata Forst.
-
CAMPANULACEAE
ไม้ล้มลุกทอดเลื้อยไปตามพื้น ค่อนข้างอวบน้ำ ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กว้างถึงเกือบกลม กว้าง 0.8-3.5 ซม. ยาว 0.5-4 ซม. โคนใบรูปหัวใจหรือเว้า ปลายใบแหลมหรือมน ขอบใบจัก ก้านใบสั้น ดอกมีสีม่วง ขอบกลีบสีขาว เป็นดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ กลีบดอก 5 กลีบ ปลายแหลม 3 กลีบ มีขนาดใหญ่ อีก 2 กลีบขนาดเล็กกว่า เรียงตัวเป็นรูปคล้ายครึ่งวงกลม เกสรผู้ 5 อัน โคนเชื่อมติดกัน ผลสีม่วงเข้มรูปรีหรือกลม กว้าง 5-13 มม. ยาว 6-16 มม. เมล็ดแบนรีสีน้ำตาล ขนาดประมาณ 1 มม.
พบขึ้นกระจายบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงจีนตอนใต้ ตามพื้นที่เปิดชื้นหรือในร่ม ที่ระดับความสูง 600-3,300 ม. ออกดอกและติดผลเกือบตลอดปี
นำมาเป็นไม้ประดับในกระถางได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

1962 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: