เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หางไก่ฟ้า

Lobelia nicotianaefolia Roth ex R. & S.
CAMPANULACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 1-3 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนรอบลำต้น รูปขอบขนานถึงรูปหอก ใบที่โคนต้นมีขนาดใหญ่ รูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้าง 4-8 ซม. ยาว 10-50 ซม. ใบบริเวณใกล้ปลายยอดขนาดเล็ก กว้าง 0.6-3 ซม. ยาว 5-9 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบจัก มีขนทั้งสองด้าน ดอกสีขาว มีบ้างที่เป็นสีชมพู ออกเป็นช่อที่บริเวณยอด ยาวได้ถึง 45 ซม. ดอกบานขนาด 1-4 ซม. กลีบรองดอกมี 5 กลีบรูปหอก 2 กลีบบนขนาดเล็กคล้ายเป็นเส้น เกสรผู้ 5 อัน เมล็ดขนาดเล็กมาก รูปแบนรี ผิวเรียบ สีน้ำตาล
พบบริเวณพื้นที่เปิดตามชายป่าดิบเขาและไหล่เขา ที่ระดับความสูง 800-2,300 ม. ออกดอกเดือนมิถุนายน-กันยายน
ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดแต่มียางขาวเป็นพิษระคายเคืองต่อผิวหนัง

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

1658 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: