เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

ชมพูพิมพ์ใจ

Luculia gratissima Sw.
พิมพ์ใจ
RUBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1.5-2 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปใบหอก กว้าง 5-10 ซม. ยาว 15-20 ซม. โคนและปลายใบแหลม เนื้อใบคล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยง หูใบเป็นแผ่นรูปสามเหลี่ยม หลุดร่วงง่าย ดอกสีชมพู มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อลักษณะเป็นชั้นลดหลั่นกันเป็นระนาบ ก้านดอกยาวไม่เท่ากัน ดอกที่โคนช่อจะมีก้านยาวกว่า กลีบดอกโคนเชื่อมกัน ปลายแยกแผ่เป็นปากแตร มี 5 แฉก กลมมน เกสรผู้ 5 อัน สีเหลือง มีก้านสั้นอยู่ภายในหลอดดอก ผลคล้ายรูปไข่กลับ ผิวแข็ง เมื่อแก่จะแห้งและแตกตามยาวเป็น 2 ซีก ขนาด 0.8-1.2 ซม. เมล็ดขนาดเล็กมีปีกสั้นๆ ที่ปลาย มีจำนวนมาก
กระจายในเขตหนาวของเทือกเขาหิมาลัยจากเนปาลถึงภูฐาน ที่ระดับความสูง 1,300-2,000 ม. ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
เป็นพืชที่หายากของประเทศไทยพบเฉพาะที่ดอยเชียงดาว
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

3814 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: