เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สามร้อยยอด

Lycopodium clavatum Linn.
กูดขน
LYCOPODIACEAE
พืชไร้ดอกขนาดเล็ก ไม่มีเนื้อไม้ ลำต้นทอดเลื้อยสีเขียวอ่อนอมเหลือง ขนาดผ่าศูนย์กลาง 3-4 มม. แตกสาขาแบบหนึ่งแตกสอง ใบมีขนาดเล็กแคบ กว้าง 1 มม. ยาว 4-6 มม. เรียงเวียนรอบต้นค่อนข้างแน่น ขอบใบเรียบ เส้นใบไม่เด่นชัด เนื้อใบคล้ายแผ่นหนัง ไม่มีก้านใบ อวัยวะสืบพันธ์เป็นโคนรูปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 มม. ยาว 3-5 ซม. มีก้านชูขึ้นจากลำต้น ยาว 7-15 ซม. สปอร์โรฟิลด์รูปไข่แกมขอบขนาน ปลายแหลม เรียงซ้อนกันแน่น
พบกระจายพันธุ์ทั่วโลก ในประเทศไทยพบบริเวณพื้นที่เปิดและชื้น บนเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
เป็นไม้เบิกนำในพื้นที่ลาดชันและที่โล่งชื้นตามเขาสูง ในต่างประเทศใช้ทั้งต้นเป็นส่วนผสมในการผลิตดอกไม้ไฟและใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคเก๊าท์

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

1459769 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: