เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักต่องแต่ง

Mazus pumilus (Burn.f.)van Steenis
SCROPHULARIACEAE
พืชล้มลุกขนาดเล็ก สูง 5-15 ซม.ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเรียงแน่นบริเวณโคนต้น รูปไข่กลับแกมรี กว้าง 0.5-1.6 ซม. ยาว 1.5-4.5 ซม. โคนใบสอบ ปลายแหลมหรือมน ขอบใบหยัก ผิวใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 0.6-1 ซม. ดอกสีม่วงแกมขาว มีแต้มสีเหลืองด้านล่าง ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกบานขนาด 9-10 มม. กลีบรองดอกสีเขียว ปลายแยกออกเป็น 5 กลีบ เด่นชัด กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ตอนปลายแยกเป็นกลีบบน รูปคล้ายสามเหลี่ยม สีม่วง ปลายกลีบเว้าเล็กน้อย กลีบล่างปลายกลีบแผ่โค้งเป็น 3 พู ด้านในมีจุดสีเหลือง เกสรผู้ 4 อัน สั้น 2 อัน ยาว 2 อัน เกสรเมียตอนปลายแยกเป็นแผ่นแบน 2 แผ่น ผลกลม ขนาด 3 มม. เมื่อแก่แล้วแตก เมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก
พบทั่วไปในเขตร้อนและเขตอบอุ่นของทวีปเอเชีย ตามพื้นที่ชื้นแฉะ ที่ร่มรำไรหรือริมทาง ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม
ยังไม่มีการศึกษา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

1447 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: