เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตะขาบหิน

Muehlenbeckia platyclada(F.v.Muell.)Meissen.
เพว เฟอ ว่านตะขาบ ว่านตะเข็บ ตะขาบบิน
POLYGONACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. ลำต้นตั้งตรง แบน รูปขอบขนาน ขนาดกว้าง 0.5-1.5 ซม. ยาว 2-5 ซม. ดอกสีขาวแกมเขียว ออกบริเวณข้อ เป็นช่อสั้นติดเป็นกระจุกเล็กๆ ดอกแยกเพศอยู่คนละต้น กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีลักษณะเหมือนกัน ผลเป็นผลสด ค่อนข้างกลม เมื่อสุกสีแดง ขนาด 1-2 มม.
มีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะทางภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก นำมาปลูกเป็นไม้ประดับโดยทั่วไป ออกดอกและติดผลช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม
ต้นและใบสด ตำผสมเหล้าพอกหรือคั้นน้ำทาถอนพิษแมงป่อง และตะขาบกัดต่อยและแก้ฟกช้ำบวม เคล็ดขัดยอก

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

4588 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: