เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ส้มสามตา

Oxalis corniculata Linn.
สังส้ม ส้มดิน หญ้าตานทราย ส้มสังกา สัมสามง่า
OXALIDACEAE
พืชล้มลุก มีรากตามข้อ สูง 5-20 ซม. ใบเป็นใบประกอบ มี 3 ใบ ใบย่อยรูปหัวใจ กว้าง 5-18 มม. ยาว 4-20 มม. โคนใบสอบ ปลายใบเว้า ก้านใบยาว 4-10 ซม. ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อมีน้อยดอก ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 20 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้าง 2-6 มม. ยาว 4-10 มม. ผลเป็นผลแห้ง แก่แล้วแตก รูปทรงกระบอก กว้าง 2-4 มม. ยาว 10-25 มม. เมล็ดรูปไข่แบน ขนาด 1 มม.
ขึ้นเป็นวัชพืชทั่วไป ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ตามบริเวณที่ชื้นหรือน้ำขังตี้นๆ ข้างทาง ทุ่งหญ้าและในสวน จากระดับใกล้น้ำทะเล ถึงระดับ 2,500 ม. ออกดอกและติดผลตลอดปี
น้ำคั้นจากใบใช้หยอดตาและแก้เจ็บคอ ในอินโดนีเซียใช้ใบผสมหัวหอมและเกลือรับประทานแก้ปวดท้อง

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5, พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

1527 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: