เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักแว่นดอย

Oxalis corymbosa DC.
ปุ้มฟ้า
OXALIDACEAE
พืชล้มลุก มีลำต้นใต้ดิน สูง 5-20 ซม. ใบเป็นใบประกอบมี 3 ใบย่อยรูปหัวใจ กว้าง 1.5-5 ซม. ยาว 1.5-4.5 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบเว้า ขอบใบและก้านใบมีขนประปราย ก้านใบยาวถึง 30 ซม. ดอกสีม่วงแดง โคนกลีบสีจาง มีเส้นสีแดงตามยาว ออกเป็นช่อ 2-5 ดอก ดอกบานขนาด 1.2-1.5 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่แกมขอบขนาน ปลายมน เกสรผู้ 10 อัน สั้น 5 อัน ยาว 5 อัน ยอดเกสรเมียปลายแยกเป็น 5 แฉก ผลเป็นผลแห้งแก่แล้วแตก เมล็ดขนาดเล็กมากคล้ายฝุ่น
มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ พบขึ้นกระจายในประเทศเขตร้อนทั่วไปตามที่ชื้นหรือน้ำขังตื้นๆ บริเวณข้างทาง ทุ่งหญ้า หรือในสวน ที่ระดับความสูง 400-1,450 ม. ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
ชาวพื้นบ้านนำใบใช้รับประทานแทนมะขามให้รสเปรี้ยว

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

3371 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: