เผยแพร่เมื่อ/created date: -

โทงเทง

Physalis angulata Linn.
ต้อมต๊อก ปาตอมต๊อก ตะเงหลั่งเช้า ปุงปิง
SOLANACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 30-50 ซม. กิ่งอ่อนสีเขียว มีสันเป็นเหลี่ยมตื้นๆ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ถึงรูปรี กว้าง 2-4 ซม. ยาว 3-6 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่ง ขอบใบเรียบหรือจักเล็กน้อย ดอกสีเหลืองอ่อน ตรงกลางสีน้ำตาลแกมเหลือง ออกเป็นช่อสั้นตามซอกใบ ดอกบานขนาด 4-6 มม. กลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรผู้ 5 อัน ผลเป็นผลสุดรูปกลม ผิวเรียบมัน ขนาด 12 มม. มีกลีบรองดอกแผ่ขยายหุ้มผล ลักษณะเป็นแผ่นบางเชื่อมกันเป็นมุมตามกลีบ เมล็ดจำนวนมากรูปกลมแบน ขนาด 2 มม.
พบในจีน ไต้หวัน ประเทศไทยพบทางภาคเหนือ บริเวณป่าเปิดและที่ชุ่มชื้นทั่วไป ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,000 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
ผลสุกรับประทานได้ มีรสหวานเอียน

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2185 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: