เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กุหลาบพันปีลังกาหลวง

Rhododendron microphyton Franch.
คำขาวเล็ก
ERICACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. กิ่งและยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับแน่นบริเวณปลายกิ่ง รูปรี กว้าง 1-2 ซม. ยาว 3-4 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ผิวใบสากคาย เนื้อใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ดอกสีขาวมีจุดสีม่วงแดงประที่สามกลีบบน ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อละ 3-6 ดอก ดอกบานกว้าง 2-3 ซม. กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน ยาวพ้นกลีบดอก ผลรูปกระสวยมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ขนาด 1-2 ซม. แก่แล้วแตกเป็น 5 แฉก เมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก รูปร่างแบนปีกบางใส
พบในจีนตอนใต้และตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือของไทย ที่ระดับความสูง 1,500 ม. ขึ้นไป ออกดอกและติดผลเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
เป็นพืชที่หายากให้ดอกสวยงามน่าจะพัฒนาเป็นไม้ประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

3313 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: